– Grundad 1978 –

Årsmöte

IMG_4277

Kallelse till Racerhistoriska Klubbens årsmöte 2015

Plats: Eurostop Jönköping

Tid: Lördagen den 21 mars, 2015 kl. 10.00

Klubben bjuder på kaffe/te och smörgås innan mötet.

Föranmälan: vill du ha lunch så anmäl dej på lassehagman@msn.com, kostnad 150:-

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötesdagen. Skicka på lassehagman@msn.com

Välkomna.

Rum kan bokas på
Quality Hotel Jönköping | www.choice.se
Tel. 036 – 18 36 00
Ryhovsg. 3 
553 03 JÖNKÖPING

Förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet

§ 5 Fråga om mötets utlysande

§ 6 Fastställande av dagordningen

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8 Kassarapport

§ 9 Revisionsberättelse

§ 10 Fastställande av räkenskapsår

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12 Föredragning av budget

§ 13 Fastställande av årsavgift 2015

§ 14 Behandling av inkommande motioner

§ 15 Behandling av till styrelsen inkomna frågor

§ 16 Val av styrelseledamöter

§ 17 Val av revisor och revisorsuppleant

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Övriga frågor relevanta för årsmötet.

§ 20 Mötets avslutande.

Bli medlem
Bli RHK-medlem redan idag genom att klicka här:

Klicka här!

Tävlingskalender

Här är tävlingarna som körs 2022:

20-22 Maj
Kinnekulle Historic Meeting

17-19 Juni
Velodromloppet Historic GP, Gelleråsen Arena

1-3 Juli
SSM, Ring Knutstorp

26-28 Augusti
Anderstorp Race Festival

16-18 September
Falkenberg Classic

Slumpvald Bild:
Anderstorp Historic Race
Arkiverat