Ronnie Peterson vandringspris Velodromloppet

Priset är skänkt av Kaj Wallin, Mowazet. Priset tilldelas den, även icke RHK-medlem, som i samband med Velodromloppet gjort en bestående insats för att sprida information, intresse och goodwill för vår hobby.

Namnskylt 15 x 50 mm i silver

2004 Per Hågeman
2005 Peter Kumlin
2006 Erik Berger
2007 Lennart Henjer
2008 Lars-Göran Widenborg
2009 Magnus Neergaard
2010 Sture Danielsson
2011 Bruno Rösler
2012 Lasse Hagman
2013 Frank Högman
2014 Henrik Hansson
2015 Pelle Svensson
2016 Pekka Nyström
2017 Micke Östberg
2018 Lars-Göran Sjöberg
2019 Lena Holm
2020 Patrik Åström
2021 Leif Steen
2022 Anders Lofthammar

Racerhistoriska Klubben

Racerhistoriska klubben grundades 1978. Verksamheten har under åren utvecklas och samverkar nu med motsvarande klubbar och sammanslutningar inom internationell Historic Racing.
© Copyright 2023 - Racerhistoriska Klubben - All Rights Reserved
En website från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram