Statuter och information om RHK’s vandringspriser:

Torstens Memorial

Instiftat av Ingemar Engström i början av 80-talet, som var ordförande under en period.

Priset tilldelas den som,  inom ramarna för vår hobby,  uppvisat ett gott kamratskap samt ett gott sportmannaskap och därigenom varit ett föredöme. Priset utdelas i första hand till RHK-medlem . Utdelas på årsmötet.

Kristallbilen

Instiftat av Richard Cederlund i mitten av 80-talet, som var ordförande under en period.

Priset tilldelas den som,  utan att nödvändigtvis själv deltagit i tävlandet, verkat för en positiv utveckling av vår hobby och varit en god ambassadör för den historiska racingen. Priset utdelas  i första hand till RHK-medlem. Utdelas på årsmötet.

Ronnie Petersson priset

Priset är skänkt av Kaj Wallin, Mowazet.

Priset tilldelas den, även icke RHK-medlem, som i samband med Velodromloppet gjort en bestående insats för att sprida information, intresse och goodwill för vår hobby. Priset utdelas i samband med Velodromloppet.

 

Samtliga priser är ständigt vandrande. RHK ordnar med gravyr inför varje utdelning.

Mottagaren skall vårda priset väl och återlämna det i oskadat skick i god tid innan kommande utdelningstillfälle.

Mottagaren skall göras uppmärksam på att priserna tillhör RHK.

Priserna bör inte tilldelas tidigare mottagare för att fler skall få glädjas åt utmärkelsen.

Racerhistoriska Klubben

Racerhistoriska klubben grundades 1978. Verksamheten har under åren utvecklas och samverkar nu med motsvarande klubbar och sammanslutningar inom internationell Historic Racing.
© Copyright 2023 - Racerhistoriska Klubben - All Rights Reserved
En website från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram