– Grundad 1978 –

Årsmöte

IMG_4277

Kallelse till Racerhistoriska Klubbens årsmöte 2016.

Plats First Hotel /tidigare Eurostop/ Jönköping.

Tid:  Lördagen den 5 mars, 2016 kl 10.00.

Klubben bjuder på Kaffe/Te samt smörgås innan mötet.

Efter möte får vi en inblick i “Hur det hela började” av bilsporthistorikern Lennart Lindström.

Buffélunch serveras efter årsmötet till en kostnad av 125 kr. OBS: föranmälan till lassehagman@msn.com senast 26 februari.

Alla relevanta årsmöteshandlingar kommer att finnas på klubbens Forum under Styrelsen informerar inom ett par dagar. OBS: inloggning erfordras

Välkomna

Rum kan bokas på

First Hotel

tfn 036/183600

Ryhovsgatan 3, 553 03 Jönköping

Förslag till dagordning

 • 1  Mötets öppnande
 • 2  Val av mötesordförande
 • 3  Val av mötessekreterare
 • 4  Val av två personer jämte mötesordförande att justera årsmötesprotokollet
 • 5  Fråga om mötets utlysande
 • 6  Fastställande av dagordning
 • 7  Styrelsens verksamhetsberättelse
 • 8 Resultat- och balansrapport
 • 9  Revisionsberättelse
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11 Föredragning av budget
 • 12 Fastställande av årsavgift för 2017
 • 13 Val av styrelseledamöter
 • 14 Val av revisor och revisorssuppleant
 • 15 Val av valberedning
 • 16 Behandling av inkomna motioner
 • 17 Övriga frågor relevanta för årsmötet
 • 18 Mötets avslutande
Bli medlem
Bli RHK-medlem redan idag genom att klicka här:

Klicka här!

Tävlingskalender

Här är tävlingarna som körs 2020:

21-23 Augusti
Mantorp Classic Festival

5-6 September
Kinnekulle Historic Meeting

18-20 September
Falkenberg Classic

9-11 Oktober
Karlskoga Velodromloppet Historic GP


Årsfest TBA

Slumpvald Bild:
Mantorp Park 50 år med RHK & Legends
Arkiverat