– Grundad 1978 –

Årsmöte

Kallelse till Racerhistoriskaklubbens årsmöte 2014

Plats: Eurostop Jönköping

Tid: Lördagen den 15 februari 2014
kl. 10.00

Föranmälan: Vill du ha lunch så anmäl dej på ibsab@telia.com kostnad 150:-

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötesdagen. Skicka på ibsab@telia.com

Rum kan bokas på
Quality Hotel Jönköping | www.choice.se
Tel. 036 – 293 79 60
Ryhovsg. 3 ?553 03 JÖNKÖPING

Förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet

§ 5 Fråga om mötets utlysande

§ 6 Fastställande av dagordningen

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8 Kassarapport

§ 9 Revisionsberättelse

§ 10 Fastställande av räkenskapsår

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12 Föredragning av budget

§ 13 Fastställande av årsavgift 2015

§ 14 Behandling av inkommande motioner

§ 15 Behandling av till styrelsen inkomna frågor

§ 16 Val av styrelseledamöter

§ 17 Val av revisor och revisorsuppleant

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Mötets avslutande

§ 20 Övriga frågor

Verksamhetsberättelse för 2013:

Bli medlem
Bli RHK-medlem redan idag genom att klicka här:

Klicka här!

Tävlingskalender

Här är tävlingarna som körs 2022:

20-22 Maj
Kinnekulle Historic Meeting

17-19 Juni
Velodromloppet Historic GP, Gelleråsen Arena

1-3 Juli
SSM, Ring Knutstorp

26-28 Augusti
Anderstorp Race Festival

16-18 September
Falkenberg Classic

Slumpvald Bild:
Anderstorp Historic Race
Arkiverat