Förtydligande om bakljus och brandsläckare

Bakljus på tävlingsbilar

Det har diskuterats om det är obligatoriskt med FIA-certifierade bakljus på våra tävlingsbilar. Reglerna är inte helt lätta att tolka, men i år är fortfarande 21 w lampa/lampor bak tillåtna, även om led-belysning med motsvarande styrka rekommenderas. Ytan skall vara mellan 20 och 40 cm2. Men alla ledbelysningar är inte FIA godkända. Appendix K för 2024 har inte kommit än, så det är fortfarande det som kom i juni 2023 som gäller. Texten om bakljus står under § 5.14.

Eldsläckare

FIA:s regler om eldsläckare återfinns i app. K under § 5.7 och hänvisar också till vissa punkter i appendix J.

Racerhistoriska Klubben

Racerhistoriska klubben grundades 1978. Verksamheten har under åren utvecklas och samverkar nu med motsvarande klubbar och sammanslutningar inom internationell Historic Racing.
© Copyright 2023 - Racerhistoriska Klubben - All Rights Reserved
En website från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram