GDPR

Nya regler för skydd av personuppgifter.

Den 25:e maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.

Dataskyddsförordningen innehåller regler om behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att begränsa behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter stärks.

Ett viktigt led i det förbättrade skyddet för enskilda är att det ställs högre krav på personuppgiftansvariga, det vill säga alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter, när det gäller information till utomstående.

Registerutdrag.

Du kan begära ett utdrag ur matrikeln genom ett mail till kassören/medlemsansvarig.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även kompletterade om de är ofullständiga.

Rätt att bli raderad.

Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig att få dina personuppgifter raderade när de inte längre nödvändiga för klubben alltså när du inte längre är medlem.

Direktreklamspärr.

Racerhistoriska Klubben delger inte någon utomstående dina personuppgifter. Det kan dock vara aktuellt att delge vissa detaljer, som namn, till utomstående som tillverkar medlemsbevis, sammanställer resultatlistor o.dyl.

Styrelsen RHK

Racerhistoriska Klubben

Racerhistoriska klubben grundades 1978. Verksamheten har under åren utvecklas och samverkar nu med motsvarande klubbar och sammanslutningar inom internationell Historic Racing.
© Copyright 2023 - Racerhistoriska Klubben - All Rights Reserved
En website från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram