Hans Hillebrink vår nye ordförande

SLC-Racing SeriesSjätte deltävlingen med 12 timmars finalen

Hej alla RHK-are!

På årets årsmöte i Jönköping valdes jag till det hedervärda uppdraget att överta ordförandeskapet för vår klubb. Stort tack för det förtroendet!

Jag efterträder mångårige ordföranden Pelle Svensson, som nu valt att avgå då hans tid inte räcker till. På styrelsens möte fredagen inför årsmötet beslutades att han ska fortsätta arbeta med årets Velodromlopp, som han redan lagt mycket tid på och är väl insatt i. Vi tackar Pelle för hans fina arbetsinsats!

Styrelsens ledamöter blev alla omvalda vilket jag uppskattar. Det är ett erfaret och väl samarbetat team. Vi har också ett antal duktiga personer adjungerade i olika specialfunktioner, vilket är till hjälp för styrelsen.

Min bakgrund är ju närmast från SBFs styrelse i nära tio år och tjugo år i Racingutskottet, där vi bl.a. införde STCC i Sverige och sedan, med hjälp av Janne Flash och hans TV-kontakter, fick fart på. På den tiden hade jag uppdrag i FIA Touring Car Commission, och i dag är jag i stället invald i FIA Historic Motorsport Commission. Tävlingsmässigt har jag kört Formel Vee, Formel 4 och Formel 3 i SSK-serien, RM, SM och NoM och även en hel del utomlands. Jag har tävlat från 1971, då jag gick min licenskurs, och fram till 2001. Sedan blev det uppehåll till 2013 då jag kände mig mogen för Historisk racing som jag nu kör med mina gamla Formel Vee som jag haft undanställda. Det är min förhoppning att min bakgrund och kontaktnät ska komma RHK till del på ett positivt sätt.

RHK är en välskött klubb med ordnad ekonomi. Historisk motorsport är en mycket starkt ökande gren. Jag upplever att vi har god stämning i depåerna, vårdar våra fordon med målsättning att de ska bevaras till framtiden, samtidigt som vi får extra glädje själva genom att lufta klenoderna på tävlingsbanorna. Min målsättning är att vi skall fortsätta vara den självklara mötesplatsen för entusiaster med äldre tävlingsfordon. Låt oss höja RHKs status ytterligare och utveckla samarbetet med organisationer i vår omvärld. Velodromloppet är en bra möjlighet för oss alla att bidra med att vår verksamhet syns. Gör något extra i år, plocka fram gamla kläder och ge depå-platsen en tidstypisk glimt från tiden det begavs sig!

Er nye ordförande

Hans Hillebrink

Medlem nr 47

Nostalgia Racing Days Mantorp Park

Racerhistoriska Klubben

Racerhistoriska klubben grundades 1978. Verksamheten har under åren utvecklas och samverkar nu med motsvarande klubbar och sammanslutningar inom internationell Historic Racing.
© Copyright 2023 - Racerhistoriska Klubben - All Rights Reserved
En website från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram