– Grundad 1978 –

Kallelse till årsmöte

Kallelse till Racerhistoriska Klubbens årsmöte
Lördagen den 28 mars 2020, Jönköping

Plats: First Hotel, Ryhovsgatan 3, 553 03 Jönköping /036-183600/
Tid: Lördagen den 28 mars 2020 kl 10.00

Klubben bjuder på kaffe/te samt en smörgås innan mötet och lunch efter.

OBS, ni som vill ha fika och/eller lunch måste anmäla er genom att skicka ett mail senast den 13:e mars till:

jan.christians@projektledarbyran.se. 

Vi måste veta hur många portioner vi skall beställa.


Alla relevanta årsmöteshandlingar kommer att finnas på klubbens Forum under Styrelsen informerar.

Varmt välkomna!


Styrelsen

Förslag till Dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande
3) Val av mötessekreterare
4) Val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet
5) Fråga om mötet är rätt utlyst
6) Fastställande av dagordning
7) Styrelsens verksamhetsberättelse
8) Resultat- och balansrapport
9) Revisionsberättelse
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Föredragning av budget
12) Fastställande av årsavgift för 2021
13) Val av styrelseledamöter
14) Val av revisorer och revisorssuppleant
15) Val av valberedning
16) Behandling av inkomna motioner
17) Övriga frågor relevanta för årsmötet
18) Mötets avslutande

Bli medlem
Bli RHK-medlem redan idag genom att klicka här:

Klicka här!

Tävlingskalender

Här är tävlingarna som körs 2022:

20-22 Maj
Kinnekulle Historic Meeting

17-19 Juni
Velodromloppet Historic GP, Gelleråsen Arena

1-3 Juli
SSM, Ring Knutstorp

26-28 Augusti
Anderstorp Race Festival

16-18 September
Falkenberg Classic

Slumpvald Bild:
1stdny140525-1458
Arkiverat