RHKs årsmöte i Jönköping

RHK årsmöte i Jönköping.

RHK avhöll sitt årsmöte, som vanligt, på First Hotell i Jönköping.

Michael Hoffstedt från Bilsportarvet var gästföreläsare och han berättade om Bilsportarvets verksamhet. De samlar in och bevarar artefakter från motorsport som t ex bilder, programblad, resultatlistor, priser, kläder osv. Det är ett viktigt arbete för att bevara vår historia in i framtiden. Michael välkomnade alla att komma på besök till arkivet i Ljungbyhed.

Michael Hoffstedt informerade om Bilsportarvet.

Årsmötespunkterna gicks igenom i snabb takt. Enda förändringen i styrelsen var att Lars Palmkvist tackade för sig och hans post övertogs av Johan Lund. Elmon Larsson lämnade valberedningen och ersattes av Claudio Menchini.

Tre motioner hade inkommit till RHK. Den första från Mats Bergryd som ville att RHK skulle öppna upp för amerikanska racerbilar före 1971 som inte klassar in enligt Appendix K idag (Trans Am). Styrelsen var positiv till förslaget och mötet röstade för att öppna upp för dessa bilar.

Nästa motion kom från Tomas Otterberg och Johan Lund (som representant för Formula Slicks och Formel Vee.) Förarna önskade att man skulle få ställa sig i sina egna tält under Parc Fermé-tiden vid dåligt väder, eftersom bilarna inte mår bra av att stå stilla i regnväder. Man hänvisade till att man alltid står i eget tält när mästerskapsklasserna tävlar, varför detta inte är någon ovanlig åtgärd. Styrelsen ogillade förslaget då möjlighet till detta redan finns i nuvarande regler, men mötet ställde sig positiv till förslaget och röstade igenom denna förändring. Beslut om detta måste dock alltid tas av tävlingsledningen.

Den tredje motionen kom också från Otterberg. Den gällde åldern på säkerhetstankarna med ”gummiblåsa”. I dag säger reglerna att man måste byta redan efter fem eller, efter godkänd kontroll, sju år. Förslaget var att man inte skulle behöva byta tank förrän de börjar läcka, alltså gå efter faktiskt skick och inte ålder. Man hänvisade till att det fanns dispenser för dessa ålderskrav på bälten och stolar redan idag. Efter en lång diskussion kom mötet fram till att man tog tillbaka motionen och i stället gav i uppgift till RHK-styrelsen att driva denna fråga mot förbundet, eftersom det inte är RHK som bestämmer över dessa regler.

RHK informerade om att ekonomin är god, trots att man gick minus under 2022. Man hade mer intäkt än budget, men kostnaderna hade ökat mer än vad man hade kunnat förutse. Velodromloppet hade färre åskådare än väntat och gick därför back, men i gengäld gick Anderstorp bra med hjälp av den holländska klassen NKHTGT. Deltagarantalet ökade med drygt 25% jämfört med året innan!

Årets säsong skall köras enligt följande:

27-28 maj Kinnekulle Historic Meeting
17-18 juni Velodromloppet Historic GP Gelleråsen Arena
30/6-2/7 Svenskt Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp
25-27 augusti Anderstorp Historic
15-17 september Falkenberg Classic

Anderstorp firar att det är 50 år sedan första F1-tävlingen kördes och det kommer att bli uppvisning med F1-bilar. Dessutom är GT4 Scandinavia gästklass.

Anmälan för årets säsong har öppnat så det är bara att anmäla sig.

Tänk på att eftersom RHK körs som Riksmästerskap måste man ha minst nationell licens för att kunna få poäng. Ni som fortfarande har debutlicens, se till att uppgradera den till nationell licens via er klubb.

RHK kommer att ha en monter på ELMIA-mässan under påskhelgen. RHK kunde också presentera sin nya hemsida, som finns på samma adress som innan.

Patrik Åström var mötesordförande och Jan Christians satt som sekreterare.
Lars Palmkvist avtackades för sin tid i styrelsen.

Racerhistoriska Klubben

Racerhistoriska klubben grundades 1978. Verksamheten har under åren utvecklas och samverkar nu med motsvarande klubbar och sammanslutningar inom internationell Historic Racing.
© Copyright 2023 - Racerhistoriska Klubben - All Rights Reserved
En website från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram