RHKs Årsmöte

Hans Hillebrink hälsade alla välkomna.

RHK höll sitt årsmöte på First hotel i Jönköping, vilket har blivit en tradition i många år nu.

RHKs ordförande Hans Hillebrink hälsade den tunna skaran av mötesdeltagare välkomna och Hillebrink berättade i korta ordalag om sin långa karriär inom motorsporten där han började köra i cykelspeedwaylaget Humlorna. När han blev vuxen blev det Formel Vee, Formel 4, Formel 3 och sedan historisk formelbilsracing i Formel Vee och Formula Junior.

Vidare så informerade Hillebrink om lite tänkvärda saker inför säsongen som t ex hur viktigt det är för alla att lämna in en mekanikeranmälan vid varje tävlingstillfälle. Detta gör att de som är med i teamet blir försäkrade via SBF. (Vi kommer inom kort att lägga upp blanketten på RHKs tävlingsflik, men vi väntar bara på att den nya uppdaterade blanketten skall bli klar.)

Formelbilslicenserna har tagits bort så nu finns bara licensen racing. Det blir mindre administration för SBF och det blir enklare när man skall ta sin licens. Troligen försvinner även debutlicensen nästa år, men tänk på att om ni vill ha poäng i RM i år så måste ni uppgradera er licens till nationell, om ni inte har gjort det redan.

Fler och fler racingklasser använder Aspens miljöbränsle. Dels för miljöns skull och dels för att den håller en mycket exakt kvalitét. Med tanke på hur högt bensinpris vi har idag är det en relativt liten skillnad att köpa Aspen idag.

SBF rekommenderar att man använder deras dekal på alla tävlingsbilar och från och med nästa år blir det obligatoriskt för alla att använda den.

RHK kommer att ha nolltolerans när det gäller kontakt på banan. Oavsett orsak skall alltid båda förarna som varit inblandade i en incident uppsöka domaren och förklara vad som hände. Det betyder INTE att det automatiskt följer en bestraffning. Man vill bara följa upp varje incident för att se om det finns något mönster i de händelser som sker.

Det finns möjlighet att köra test både på Kinnekulle och Mantorp innan säsongen + att Formel Vee-klassen har en egen festival på Sviestad.

Årets tävlingar kommer att köras på Kinnekulle, Karlskoga, Knutstorp, Anderstorp och Falkenberg. Anderstorp ersätter Mantorp. Till Anderstorp kommer en holländsk klass för standard och GT-bilar före 1966. Det jobbas på en landskamp mot Finland där deras tävling på Ahvenisto den 20-21 blir inbjudningstävling för oss.

Vi höll en tyst minut för två klubbmedlemmar som avlidit under året, det var Arne Allard och Mårten Samuelsson. Hillebrink nämnde också att Reine Wisell har avlidit.

Bengt-Åce Gustavsson informerade om att arbetet med den historiska racinghemsidan www.svenskracing.se nästan är i hamn. Projektet startade 2013 med att man lade in tävlingen Gärdesloppet 1922. Sedan har man jobbat målmedvetet med att lägga in tävling för tävling, år för år. Nu är 100 år inlagda på hemsidan som innehåller över 3000 tävlingar och mer än 26 000 förare! Samtliga RHK´s tävlingar finns länkade från RHKs arkiv.

Hillebrink överlämnade klubban till Johan Lund som var mötesordförande. Jan Christians satt som sekreterare. Punkterna på dagordningen avverkades i snabb takt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen fick en ny ledamot när Michael Sundin valdes in som ersättare för Anne-Lie Nilsson. Övriga ledamöter valdes om. I valberedningen tackade Per Hågeman för sig och han ersattes av Tomas Otterberg.

RHK hade ökat i antal medlemmar och deltagare trots pandemin och läget ser ljust ut. Även ekonomin ser ljus ut. RHK ansökte och fick hjälp från RF för förlorad inkomst under pandemin vilket gjorde att resultatet blev positivt.

I RHKs verksamhetsplan för 2022 stod det att ändamålet med RHK är att sprida kunskap om tävlingsbilars historiska utveckling och den kulturella betydelsen av att bevara och främja historiska tävlingsbilars användning.

RHK kommer att ha en egen monter på Elmiamässan i Jönköping under påsken under ledning av Michaela Månlycke. Klubbtidningen Rutflaggan kommer att utvecklas i samarbete med tidningen Racestripe. RHK kommer att lägga mest krut på Velodromloppet som kommer att direktsändas via SBF Play. Årsfesten kommer preliminärt att hållas den 12:e november, men platsen är ej bestämd ännu.

Medlemsavgiften för 2023 beslöts vara oförändrad, dvs 500 kr.

Det hade inkommit två motioner till årsmötet. Det första förslaget var att införa en Ladies Cup för alla tjejer som kör i RHK. För enkelhetens skull får de ta med sig sina poäng från respektive klass. Mötet godkände denna nya klass.

Det andra förslaget var att godkänna amerikanska historiska bilar som lyder under Trans AM-reglementet i perioden 1966-1972. RHKs tekniker hade tittat på detta och konstaterade att det inte var helt enkelt att genomföra. I princip följer Trans AM och Appendix-K varandra ganska bra mellan 1966-1971, men sedan skiljer det väldigt mycket från 1972 där Trans AM blev ett väldigt fritt reglemente. Mötet beslöt att motionsställaren måste inkomma med ett tydligare underlag för att kunna gå vidare i frågan. Mötet avslog alltså motionen.

Styrelsen hade förslag på lite justering av stadgarna vad gäller hur årsmötets utformning skall hållas. Efter ytterligare en liten justering under mötet beslöts att man skulle göra denna uppgradering, dock måste den godkännas vid ytterligare ett årsmöte innan ändringen kan träda i kraft.

Därefter avslutades mötet och deltagarna kunde gå ut och njuta av vårsolen.

Bengt-Åce Gustavsson – www.racefoto.se

 

Det var tyvärr lite glest på åhörarsidan...
Årsmötesagendan
Michael Sundin blev invald i styrelsen.
Efter årsmötet hölls det konstituerande styrelsemötet.

Racerhistoriska Klubben

Racerhistoriska klubben grundades 1978. Verksamheten har under åren utvecklas och samverkar nu med motsvarande klubbar och sammanslutningar inom internationell Historic Racing.
© Copyright 2023 - Racerhistoriska Klubben - All Rights Reserved
En website från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram